Ausschüsse Kommissionen

Prüfungsausschuss Studiengang Schauspiel

Prüfungsausschuss (Stand: Januar 2023)

Gruppe I
Prof. Marion Hirte
Prof. Simon Schlingplässer
Prof. Irene Wagner

Stellvertretung:
Prof. Enrico Stolzenburg
Prof. Hermann Schmidt-Rahmer

Gruppe II
Daniel Nartschick

Stellvertretung:
Matthias Laudel
Alfred Hartung

Gruppe III
Hannah Kohlmeyer

Stellvertretung: 
Marlon Frank

Prüfungskommission Studiengang Schauspiel

Prüfungskommission (Stand: April 2023)

Gruppe I
Prof. Enrico Stolzenburg
Prof. Hermann Schmidt-Rahmer
Prof. Simon Schlingplässer

Stellvertretung:
Prof. Irene Wagner
Prof. Marion Hirte

Gruppe II
Alfred Hartung
Gabriella Crispino

Stellvertretung:
Matthias Laudel
Daniel Nartschick
Caroline Meyer-Picard