Repertoireklassen (Studiengang Gesang-Musiktheater) – Vortragsnachmittag

Matthias Heyde

Studierende der Repertoireklassen präsentieren Arien, Lieder und Duette.

Anmeldung erforderlich: https://pretix.eu/udk/jk7q9/

Info

Prof. Sebastian Stoermer
sebastian.stoermer_ @udk-berlin.de