Ansprechpartner*innen

Direktion

  

E-Mail bibliothek_ @udk-berlin.de
Fax
(030) 3185 162826

Direktorin

Andrea Zeyns

(030) 3185 1930

andrea.zeyns_ @udk-berlin.de

Vertretung

Friederike Kramer

(030) 3185 1919

friederike.kramer_ @udk-berlin.de

Sekretariat

Nicole Giere

(030) 3185 1907

nicole.giere_ @udk-berlin.de

Fachreferate

 

 

Fax (030) 3185 162826

Kommunikation, Theater/Tanz,
Erziehungswissenschaften

Friederike Kramer

(030) 3185 1919

friederike.kramer_ @udk-berlin.de

Design, Fotografie

Bettina Arnold

(030) 3185 1901

bettina.arnold@udk-berlin.de

Film

Anne-Christin Martinsohn

(030) 3185 0

anne-christin.martinsohn_ @intra.udk-berlin.de

Kunst, Architektur

Lydia Koglin

(030) 3185 1917

lydia.koglin_ @intra.udk-berlin.de

Musik

Dr. Ines Burde

(030) 3185 1906

ines.burde_ @intra.udk-berlin.de

Benutzung/
Öffentlichkeitsarbeit

  

E-Mail ub-info_ @udk-berlin.de
Fax (030) 3185 162826

Benutzungsleitung

Bettina Arnold

(030) 3185 1901

bettina.arnold_ @udk-berlin.de

Dissertationen

Ulrike Pennewitz

(030) 3185 1912

ulrike.pennewitz_ @intra.udk-berlin.de

Führungen

Nicole Giere

(030) 3185 1907

nicole.giere_ @udk-berlin.de

Musikinstrumente

 

(030) 3185 2384

instrumente_ @udk-berlin.de

Öffentlichkeitsarbeit

Yves Hauffe


Nicole Giere

(030) 3185 1909

(030) 3185 1907

ub-oeffentlichkeitsarbeit_ @intra.udk-berlin.de

Website

Christopher Koschwitz

Yves Hauffe

(030) 3185 1918

(030) 3185 1909

christopher.koschwitz_ @udk-berlin.de

yves.hauffe_ @intra.udk-berlin.de 

Online-
Veröffentlichungen

Friederike Kramer

(030) 3185 1919

onlinepublikation_ @udk-berlin.de

Open Access

Friederike Kramer

Anne Martinsohn

(030) 3185 1919

(030) 3185 0


onlinepublikation_ @udk-berlin.de

Digitalisierungsaufträge

Karin Sidow

(030) 3185 1931

ub-digitalisierung_ @intra.udk-berlin.de

UdK-Publikationen
(Veröffentlichung)

Ulrike Pennewitz
 

(030) 3185 1912

publikat_ @udk-berlin.de


UdK-Publikationen
(Vertrieb)

UB-AB 22


Ulrike Pennewitz

(030) 3185 2886

(030) 3185 1912

publikat_ @udk-berlin.de

Semesterapparate (Buch)

Annette Paul

(030) 3185 1923

annette.paul_ @udk-berlin.de

Semesterapparate (AVM)

Christopher Koschwitz

(030) 3185 1918

christopher.koschwitz_ @udk-berlin.de

Leihstellen/Information

   

Leihstelle
UdK Berlin und TU Berlin

 

(030) 314 76001

leihstelle_ @ub.tu-berlin.de

Mediathek UdK Berlin (4. OG)

 

(030) 314 76471

ub-mediathek@intra.udk-berlin.de

Information UdK Berlin (4. OG)

 

(030) 314 76473

ub-info_ @udk-berlin.de

Support zu digitalen Diensten
(Online-Ressourcen, Datenbanken, Wissensportal)

 

 

ub-teaching_ @intra.udk-berlin.de